قطعات و مجموعه های آماده

     توان بالای مهندسی و قطعه سازی شرکت پایدار پلیمر اوژن امکان ارائه سایر قطعات چراغ (به استثناء قطعات نوری) که شامل قطعات درپوش (Endcaps)،پایه های نگهدارنده، هیت سینگ (پروفیل آلومینیوم) می باشد، برای مشتریان خود فراهم نموده است به گونه ای که مشتریان ما فقط به روشنایی فکر کنند.
در این چارچوب شرکت با برنامه ریزی منسجم و ساخت قابلیت های مربوط به انواع مختلفی از چراغ های براکت ، آماده عرضه به مشتریان می باشد و تولید طرح های جدید و متنوع این محصول را در راستای برنامه های خود قرار داده است.

Pin It on Pinterest