بسپار می نویسد، علیرضا ترک در واکنش به عدم نامزدی مهدی پورقاضی در انتخابات انجمن ملی پلاستیک اعلام کرد: انجمن ملى برآیند اراده بزرگان صنعت پلاستیک بوده و به همت برخى پیشکسوتان این صنعت شکل گرفته در مدت کوتاهى توانسته موفقیت هاى خوبى کسب نماید، لذا چنانچه انجمن ملى را...