پروفیل های مهندسی

*مصارف برودتی (یخچال و فریزرهای صنعتی)
*سبدهای چرخدار فروشگاهی یا ترولی
*کانترهای فروشگاهی
*روشنایی و نورپردازی
*موارد خاص و سفارشی