درخواست حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان پتروشیمی توسط مهندس علیرضا ترک

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معافیت مالیاتی صادرکنندگان پتروشیمی را حذف کنید تا پتروشیمی ها به ما مواد اولیه بدهند

علیرضا ترک بیان کرد: صنایع تکمیلی پتروشیمی تحریم پذیر نیستند، دولت به ما ۸۰۰۰ تولیدکننده صنایع تکمیلی توجه کند. معافیت مالیاتی صادرکنندگان پتروشیمی را حذف کنید تا پتروشیمی‌ها به ما مواد اولیه بدهند.

 

15 آبان 1400 | اخبار و رویدادها

Pin It on Pinterest